روسیا الیوم گزارش داد،  در نامه محمد حسین بحر العلوم، نماینده دائم عراق در سازمان ملل به شورای امنیت آمده است : با توجه به آغاز کمپین انتخاباتی در ۱۴ آوریل  و مشارکت احزاب سیاسی و ستادهای قانون اساسی عراق در این کمپین ، اعضای شورا  قادر به دیدار با مقامات عراقی نخواهند بود.  بنابراین هیات عراقی از شورای امنیت انتظار دارد تا سفر مقرر خود به عراق را به زمان دیگر موکول کند.

انتخابات عراق برای کسب ۳۲۹ کرسی پارلمان در ۱۲ می آتی برگزار می‌شود. انتخابات همچنین برای انتخاب نمایندگانی از شوراهای محلی است. این اولین انتخابات عراق بعد از شکست داعش در عراق به شمار می‌رود.