ذبیح‌الله خداییان در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود قوه‌قضاییه ۴۰ ماده از لایحه پیشنهادی دولت تحت عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» را حذف کرده است اظهار کرد: پیش‌نویس اولیه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در ابتدا توسط دولت تهیه شده بود که به لحاظ ماهیت قضایی آن، به قوه‌قضاییه ارسال شد و در دستور کار معاونت حقوقی قوه‌قضاییه قرار گرفت.

این مسئول عالی قضایی اضافه کرد: برای بررسی پیش‌نویس لایحه مذکور، کمیسیونی با حضور کارشناسان معاونت حقوقی قوه‌قضاییه و نمایندگانی از معاونت امور زنان ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، ستاد حقوق بشر قوه‌‌قضاییه و جمعی از اساتید دانشگاه‌ها تشکیل شد و لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از جهات مختلف مورد بررسی و مداقه قرار گرفت.

خدائیان درباره حذفیات لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: برخی مقررات این لایحه جنبه تکراری داشت یا شامل مقررات شکلی بود که در قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد که این مواد حذف شدند.

معاون حقوقی قوه‌قضاییه گفت: برخی مواد لایحه مذکور نیز در یکدیگر ادغام شدند، همچنین برخی مواد پیش‌نویس لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، مبهم یا دارای تعابیر چندپهلو و کشدار بود که در صورت تصویب، موجب استنباط‌های مختلف و گسترش دایره شمول قانون می‌شد که همه موارد یاد شده با حضور نمایندگان دولت اصلاح شدند.

خدائیان اضافه کرد: متن نهایی لایحه پیشنهادی دولت، به حوزه ریاست قوه‌قضاییه ارسال شده تا در صورت موافقت رئیس قوه‌قضاییه به دولت ارسال شود.