خانواده بوش طی یک بیانیه از فوت باربارا بوش همسر جورج هربرت واکر بوش و مادر جورج بوش روسای جمهور پیشین آمریکا خبر دادند.

براساس این بیانیه، وی روز سه شنبه 17 آوریل فوت کرده است.

رسانه های آمریکایی روز دوشنبه از بستری شدن وی در بیمارستان خبر داده بودند.

وی یکی از  2 زن آمریکایی بود که هم همسر و هم مادر یکی از روسای جمهوری آمریکا بوده است.

نفر اول، آبیگل آدامز همسر جان آدامز و مادر جان کوئینی آدامز روسای جمهور پیشین آمریکا بود.