از این رقم، تعداد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کاربر به صورت روزانه در این پیام رسان فعال بوده و بیش از ۳ میلیون ثانیه در روز مکالمه می‌کنند.

همچنین تعداد پیام مبادله شده روزانه نیز از مرز ۶۰ میلیون فراتر رفته است. گفته می‌شود بیش از ۸۱۷ هزار کانال و ۳۵۷ هزار گروه در پیام رسان سروش به ثبت رسیده است.

حجم آپلود و دانلود روزانه کاربران نیز به رقم ۳۸ ترابایت رسیده است.