پایگاه &#۳۹;اخبارفلسطین&#۳۹; نوشت، باشگاه اسیران فلسطینی روز سه شنبه در گزارشی اعلام کرد که از ابتدای سال میلادی جاری تا پایان ماه میلادی گذشته(مارس) هزار و ۹۲۸ نفر از جمله ۳۶۹ کودک و ۳۶ زن توسط نظامیان صهیونیست دستگیر شدند.

براساس این گزارش، هم اکنون نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ فلسطینی ازجمله ۶ نماینده مجلس فلسطین، ۳۵۰ کودک، ۶۲ زن که شامل ۲۱ مادر و ۶ دختر کم سن و سال هستند در زندان های رژیم صهیونیستی به سر می برند.

در میان اسیران فلسطینی ۴۸ اسیر بیش از ۲۲۰ سال متوالی، ۲۵ اسیر بیش از ۲۵ سال و ۱۲ اسیر بیش از ۳۰ سال است که دربند رژیم اشغالگر قدس هستند.

۱۲ اسیر فلسطینی از ۲۹ اسیر بازداشت شده پیش از امضای توافقنامه &#۳۹;اسلو&#۳۹; همچنان در زندان بسر می برند و رژیم صهیونیستی از آزادسازی آن ها درچارچوب مذاکرات سال ۲۰۱۴ خودداری کرد.

قدیمی ترین اسیران فلسطینی &#۳۹;کریم یونس&#۳۹; و &#۳۹;ماهریونس&#۳۹; هستند که ۳۵ سال است در زندان های رژیم صهیونیستی هستند و پس ازآن ها &#۳۹;نائل البرغوثی&#۳۹; با ۳۴ سال در رتبه بعدی قراردارد.

تاکنون حدود ۲۱۵ اسیر فلسطینی در زندان به شهادت رسیده اند که ۷۵ اسیر پس از بازداشت و قبل از زندان، ۷۲ اسیر براثر شکنجه، ۶۱ اسیر به خاطر کوتاهی پزشکی و هفت تن براثر شلیک مستقیم گلوله توسط نظامیان و نگهبان های بازداشتگاه ها به شهادت رسیده اند.