ترکیب لوکوموتیو تاشکند مقابل ازبکستان به این شرح است: نستروف، اولگ زوتیف، اسلام توختاخوف، کاخی ماخارادزه، سوخرات مخمدیف، سردار رشیدف، ایگور ژلیک، سردار میرزایف، سنجر شاخموف، نیوالدو، مرات بیخمائف

دیدار دو تیم ساعت ۱۸:۳۰ در شهر تاشکند آغاز می شود.