رئیس جمهوری فرانسه که در &#۳۹;استراسبورگ&#۳۹; (Strasbourg) فرانسه مقر پارلمان اروپا به ایراد سخنرانی پرداخت، شبکه تلویوزیونی فرانس۲۴ با پخش سخنان وی گزارش داد: مکرون دیدگاه های اروپایی خود را برای نمایندگان اتحادیه ترسیم کرد.

مکرون در بخشی از سخنان خود به حاکمیت اقتصادی، تجاری و قلمرو اتحادیه اروپا تاکید ورزید و گفت: پارلمان اروپا مسئولیت مهی برای ایجاد حاکمیت کامل اروپا به جهت حفاظت از شهروندان خود در تامین امنیت داخلی و بیرونی برعهده دارد.

رئیس جمهوری فرانسه در زمینه اقتصادی گفت: اروپا توانسته است با نشان دادن وحدت و یکپارچگی حاکمیت اقتصادی و تجاری در بخش های استراتژیک خود را نشان دهد.

مکرون گفت: پارلمان اروپا نیازمند نقشه راه برای ایجاد اصلاحات در منطقه پولی یورو است.