همسر سعید مرتضوی اعلام کرد که سعید مرتضوی به دنبال اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است. 

 

بر اساس این قانون در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

 

*خانم فلاح  از همسرتان خبر دارید؟ 

 

بله؛ مگر می‌شود اطلاع نداشته باشم. من پزشک هستم الان هم محل کارم مریض جلویم نشسته است. 

 

*آقای مرتضوی تهران هستند؟ 

 

بله. من کار دارم خانم.

 

*یعنی در منزل هستند؟

 

منزل تشریف ندارند. ایشان دنبال ماده ۴۷۷ هستند.