«توماس دروکر» وزیر کشور اسلوواکی، امروز-دوشنبه- از سمت خود استعفا کرد.

این دومین وزیر کشور اسلوواکی است که طی دو ماه گذشته استعفا می‌کند.

قتل «یان کوچیاک» خبرنگاری که پرونده فساد دولتی را بررسی می‌کرد و نامزدش در ۲۱ فوریه، اعتراض‌های گسترده را در اسلوواکی به همراه داشته است.

نخست‌وزیر اسلوواکی در پی تظاهرات گسترده از سمت خود استعفا کرده و دروکر توسط «پیتر پلگرینی» نخست‌وزیر جدید این کشور، منصوب شد.

دروکر نیز با اعتراف به ناتوانی در آرام کردن افکار عمومی، از سمت خود استعفا کرد.