یزدان‌مهر ضمن اعلام این خبر گفت: با تخصیص مبلغ ۴۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان، طرح پرداخت وام شهریه برای دانشجویان شهریه‌‌‌‌‌‌پرداز دانشگاه‌‌‌‌‌های دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور، جامع علمی کاربردی، فنی و حرفه‌‌‌‌‌ای، مراکز غیرانتفاعی و مراکز وابسته به دستگاه‌‌‌های اجرایی آغاز شد.

وی افزود: علیرغم اینکه در سال ۱۳۹۶ هیچ گونه اعتباری از سوی سازمان برنامه و بودجه برای وام شهریه به این صندوق تخصیص داده نشده، اما این صندوق به منظور رفع مشکل دانشجویان مستعد کم‌‌‌‌بضاعت با استفاده از اعتبارات اختصاصی خود نسبت به تامین اعتبار وام مذکور اقدام کرده است.

رییس صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات وام شهریه می‌توانند جهت درخواست وام و تکمیل مدارک به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه کنند.

یزدان‌مهر اضافه کرد: آخرین مهلت ارسال اسامی و لیست‌‌‌‌‌های وام شهریه، روز سه‌‌‌‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۹۷ است و لازم است دانشگاه‌ها در ارائه لیست‌‌‌‌های وام تعجیل کنند.