شوش، چهارراه مولوی و میدان امام حسین(ع) از جمله مکان هایی هستند که برخی مالباخته ها برای یافتن اموال مسروقه خود به این خیابان ها مراجعه می کنند.

همزمان با تاریک شدن هوا و کم شدن تردد در این خیابان ها ،معتادان متجاهر در کنار کارتن خواب ها و همچنین مالخران اموال مسروقه ، بازار بزرگی را ایجاد می کنند که هرنوع اموالی در آن پیدا می شود.