به دنبال قبول استعفای نصیری شهردار کرج, جلسه تعیین سرپرست این نهاد برگزار شد.

احمدی نژاد و احمدی پرگو گزینه های مطرح شده برای سرپرستی بودند که پس از رأی گیری آقای احمدی نژاد با کسب ۸ رأی در برابر آقای احمدی پرگو با ۵ رأی به عنوان سرپرست انتخاب شد.