این تمرین از ساعت ۱۱ صبح در این مجموعه آغاز شد و بازیکنان حاضر، تمرینات خود را تحت نظارت سرمربی و کادر فنی انجام دادند.

ملی پوشان در این مرکز تمرینات مختلفی را سپری کردند که یکی از اهداف مهم آن، افزایش قدرت و سرعت تصمیم گیری بازیکنان در زمان بازی پرفشار بود که با استفاده از تجهیزات موجود، انجام شد.

تیم ملی فوتبال ایران که در گروه دوم جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با اسپانیا، پرتغال و مراکش هم گروه است، مراحل آماده سازی خود را برای حضور قدرتمند در این رویداد مهم ورزشی پشت سر می گذارد.