&#۳۹;جان بلینگر&#۳۹; که هم اکنون به عنوان عضو اندیشکده آمریکایی شورای روابط خارجی فعالیت می کند، در یادداشتی در تارنمای این اندیشکده نوشت: بی توجهی آمریکا به حقوق بین الملل و حمله بدون توجیه به سوریه می تواند راه برای انجام اقدام های مشابه توسط سایر کشورها نیز باز کند.

بلینگر در این یادداشت می نویسد: پس از حملات هوایی اخیر آمریکا و متحدانش به سوریه، برخی قانونگذاران در واشنگتن و سایر کشورهای جهان، مبنای قانونی این حملات را زیرسوال بردند. گرچه دولت &#۳۹;دونالد ترامپ&#۳۹; مدعی است که این حملات موجه بود اما باید گفت این حملات مبنایی منطقی در چارچوب حقوق بین الملل ندارد. 

این کارشناس حقوقی آمریکا معتقد است حملات موشکی اخیر به سوریه فاقد هرگونه توجیه قانونی و حقوقی است و واشنگتن را در معرض اتهام قانون شکنی و دعوت سایر کشورها به اقدامی مشابه قرار می دهد. 

بلینگر در یادداشت خود با اشاره به حملات موشکی سال گذشته آمریکا به سوریه (حمله موشکی به پایگاه الشعیرات) نیز نوشت: ترامپ برای حملات سال گذشته به سوریه نیز توجیه و مبنای قانونی نداشت و حتی هیچ مجوزی از سوی کنگره به او داده نشده بود. علاوه براین، منشور سازمان ملل استفاده از قوه قهریه یک عضو این سازمان علیه عضو دیگر را مشروط به دفاع از خود و یا کسب مجوز از شورای امنیت این سازمان کرده است که دولت ترامپ هیچ یکی از این شرایط را نداشت.

&#۳۹;در واقع ترامپ منشور سازمان ملل را زیرپا گذاشت و مقامات و وکلای دولت ترامپ باید درباره توجیه یا مبنای قانونی استفاده از نیروی نظامی در سایر کشورها، از جمله سوریه، توضیح دهند.&#۳۹;

بلینگر می نویسد: باید گفت، دولت ترامپ برای حملات پارسال و امسال به سوریه، به یک سری اختیارات مربوط به رئیس جمهوری استناد کرد و حتی از کنگره نیز اجازه نگرفت. 

&#۳۹;علاوه بر این، منشور سازمان ملل اجازه استفاده از نیروی نظامی را برای اهداف و مقاصد انساندوستانه هم نمی دهد و دولت آمریکا و سایر دولت ها به این امر واقف هستند. دولت های قبلی آمریکا به این نتیجه رسیده بودند که به رسمیت شناختن حق استفاده از زور، پایه گذار بدعتی خواهد شد که ممکن است سایر کشورها از آن سوء استفاده کنند.&#۳۹;