وزیر امور خارجه انگلیس با تکرار ادعاهای دروغین خود گفت مشاهده تصاویر منتشر شده از دوما در روز هفتم ماه آوریل سبب شد فرانسه، انگلیس و آمریکا اقدام کنند و حمله ای دقیق و متناسب را علیه امکانات تسلیحات شیمیایی اسد (رئیس جمهور سوریه) انجام دهند و این یک اقدام بجا و مناسب بود.