علی اصغر مونسان در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب «گذری در تاریخ» نوشته علی اکبر صالحی در جمع خبرنگاران، گفت: من آقای صالحی را عالم و دانشمند شریف میدانم، نمونه ایشان کمتر دیده می‌شود، ایشان یکی از افتخارات کشور هستند و انسان های بزرگی مانند ایشان اقدامات برجسته‌ای داشتند که انصاف این است که به رشته تحریر در بیاید تا همه نسل‌ها از آن بهره ببرند.

وی افزود: این کتاب‌ها هم میراث این کشور است اگرچه موضوع بیشتر از طریق کتابخانه ملی دنبال می‌شود ولی سازمان میراث فرهنگی هم پیگیر آن است.

مونسان یادآور شد: این نسخ اگر محتوای تاریخی داشته باشند، مهم است و ما وظیفه داریم کتاب‌هایی که موجب فخر کشور هستند را نگهداری کنیم.