یک عکاس برای تمیز کردن سنسور دوربین عکاسی حرفه‌ای خود، از آب و مواد شوینده استفاده کرد.

او علاوه بر فرو بردن بدنه دوربین عکاسی در آب، لنز آن را نیز به صورت جداگانه، برای شستشو، در محلول آب و کف قرار داد.

بسیاری از عکاسان علاوه بر اینکه همچنین اقدامی ترس دارند، این طرز برخورد با دوربین عکاسی را بی‌رحمانه می‌دانند.