خبرگزاری فرانسه گزارش داد، صدها یهودی افراطی در شهر قدس در اعتراض به قانون خدمت سربازی اجباری دست به تظاهرات زده و پلیس رژیم صهیونیستی برای متفرق کردن آنها وارد عمل شد.

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی پلیس این رژیم، در جریان درگیری، چهار مامور پلیس زخمی شدند.

بر اساس قوانین اسراییل مردان باید دو سال و هشت ماه و زنان باید دو سال خدمت سربازی اجباری انجام دهند.

در گذشته یهودی‌های افراطی از خدمت سرباز اجباری معاف بودند.