برنامه عصرانه شبکه افق به طرح‌هایی که در اولین المپیاد جهانی فناوری نانو به نمایش درآمد، پرداخته است.

چند دانشجوی دانشگاه علم و صنعت طرحی ارائه کردند که علاوه بر حفظ آب از آلودگی، به فعالان صنعت چرم کمک می‌کند تا کروم مورد استفاده را بازیافت و در هزینه‌های خود صرفه جویی کنند.

گفتنی است؛ این طرح در اولین المپیاد جهانی فناوری نانو در بخش نوآوری تجاری برگزیده شد.