حمید محمدی در نشست مدیران سازمان حج و زیارت با بررسی برنامه‌های انجام شده در حوزه حج تمتع و عتبات عالیات، اظهار کرد: با توجه به فرصت محدود تا شروع اعزامهای حج، باید برنامههای مرتبط با آموزش، تغذیه و تدارکات هر چه سریعتر نهایی شود.

 

وی با بیان اینکه مشاعر یکی از مهمترین بخشهای حج تمتع است، افزود: مشاعر اوج کار اجرایی حج تمتع محسوب میشود، بنابراین باید برای جلوگیری از بروز مشکل و مسائل مختلف، برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم.

 

رییس سازمان حج و زیارت ادامه داد: برنامه ریزی استفاده بهینه از  فضای بسیار محدود در منا با توجه به اقامت سه روزه زائران و اطلاعرسانی دقیق و جامع به حجاج بسیار حائز اهمیت است که باید در فرصت باقیمانده و هرچه سریعتر این موضوعات مورد توجه قرار گیرد.

 

وی در ادامه به موضوع عتبات عالیات و برنامه ریزی مدون در این حوزه تاکید کرد و گفت: در این حوزه راهکار ما برون رفت از فضای فعلی و کم کردن دغدغههای زائران است.

 

محمدی اظهار کرد: یکی از مهمترین راهکارها در حوزه عتبات عالیات توجه به اعزامهای استانی است که باید با جدیت دنبال و سازوکار آن هرچه سریعتر فعال شود.

وی افزود: تمام شرکتهای مرکزی کارگزاران در استانها دارای مجوز اعزام به عتبات عالیات هستند و روند قانونی برنامههای خود را هر چه سریعتر آغاز کنند.

 

رییس سازمان حج و زیارت ادامه داد: اعزامهای استانی باید با اصول و برنامههای قبل همانند امنیت، پزشکی، بیمه، مسائل فرهنگی و خدماتی زائران تطابق داشته باشد و تغییری در این زمینه صورت نگیرد.

 

به گفته او، بسته های سفر  ارائه شده از سوی استانها باید به سرعت و پس از ثبت سیستمی، مورد بررسی قرار گیرد.

 

وی تاکید کرد: امیدواریم با این برنامه ریزی شاهد رضایتمندی هر چه بیشتر زائران حوزه عتبات عالیات باشیم.

 

او بیان کرد: اصلاح فضای اعزامهای عتبات عالیات، منوط به اصلاح خدمات با کیفیت و با قیمت مناسب در این حوزه است.

 

محمدی همچنین گفت: موضوع امنیت زائران عتبات عالیات خط قرمز ما محسوب میشود و در اعزامهای استانی نیز باید این مهم مورد توجه ویژه قرار گیرد.