نشست خبری برگزاری نمایشگاه الکامپ بیست و چهارم امروز با حضور ناصرعلی سعادت - رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و محمدباقر اثنی عشری - رئیس شورای مرکزی این سازمان برگزار شد.

محمدباقر اثنی عشری در این نشست اظهار کرد انتظار داریم رشد استارت‌آپهای حاضر در الکام استارز از ۸۰ تا به ۴۵۰ امسال هم ادامه یابد.

 رییس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور همچنین گفت انتظار داریم امسال هم با استقبال چشم گیر استارت‌آپ‌ها شاهد رشد سالن الکام استارز در نمایشگاه الکامپ باشیم.