اکیپ گزارش داد، اینتری‌ها برای فصل بعد از دروازه شروع می‌کنند.آنها قصد دارند گلری را به خدمت‌ گیرند که سال‌ها بتوانند در دروازه خود به وی اتکاکنند.

براساس اخبار شنیده شده، هدف تیم قدیمی شهر میلان، «آندری لونین» گلر ۱۹ ساله تیم ملی اوکراین است که مورد توجه اکثر تیم‌های بزرگ اروپا قرارگرفته است.

لونین هم اکنون با ۱.۹۱ متر قد توانسته در تیم  بازی‌های قابل توجهی انجام دهد که توجه تیم‌های بزرگی همچون اینتر را معطوف خودکند.