شبکه ۲ تلویزیون دولتی روسیه گزارش داد، «ماکسیم سوکولوف» با خودداری از ذکر جزییات اعلام کرد: ما در حال کار بر روی این طرح هستیم و تصمیاتی نیز گرفته شده است.

موضوع تحریم های روسیه علیه آمریکا در پاسخ به بسته تحریمی اخیر آمریکا بر شماری از مقام ها و شرکت های روسی اتخاذ می شود که ارزش روبل روسیه را کاهش داد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، نمایندگان دومای روسیه هم اکنون در حال کار بر روی طرحی هستند که مجموعه تحریم های روسیه در پاسخ به تحریم های آمریکا در آن گنجانده خواهد شد.

آلکساندر ژوکوف معاون اول دومای روسیه در این باره توضیح داد: در قانون جدید، محدودیت هایی بر کالاهای آمریکایی و اتباع این کشور و کشورهایی که تدابیر محدود کننده علیه روسیه وضع کردند، اعمال خواهد شد.

روزنامه کامسامولسکایا پراودا چاپ مسکو به نقل از ژوکوف نوشت: در این طرح، تحریم دارو، مشروبات الکلی، سیگار و برخی کالاهای وارداتی از کشورهای تحریم های کننده روسیه پیش بینی شده است.

معاون اول رئیس دومای روسیه خاطرنشان کرد که تحریم های روسیه شامل همکاری با آمریکا در عرصه هواپیماسازی، انرژی اتمی و عرضه موتور موشک های فضایی نیز می شود.

آمریکا و متحدان غربی این کشور از سال ۲۰۱۴ بسته های تحریمی متنوعی علیه روسیه وضع کرده اند.