به گفته رئیس پلیس راه استان سمنان ۲۵ مسافر این اتوبوس از مشهد عازم تهران بودند که خودروی آنها در کیلومتر چهار محور آرادان _ گرمسار از جاده منحرف و واژگون شد. علت حادثه ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از بارندگی و لغزندگی جاده عنوان شد.