نماگر‌های اقتصادی سه ماهه سوم سال ۹۶ از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی منتشر شد.

لازم به ذکر است که در بخش خارجی، تراز حساب جاری در نه ماه سال ۹۶ به ۱۰۹۱۴ میلیون دلار می‌رسد و تراز بازرگانی (حساب کالا) رقم ۱۶۳۶۹ میلیون دلار را نشان می‌دهد.

در این میان صادرات کالا ۶۹۰۷۸ میلیون دلار بوده و واردات کالا رقم ۵۲۷۱۰ میلیون دلار را به خود اختصاص داده است.

همچنین کل بدهی‌های خارجی در پایان دوره ۹۸۸۵ میلیون دلار بوده و متوسط نرخ دلار در بازار بین بانکی رقم ۳۳۳۶ تومان را نشان می‌دهد.

1589500_219