این افراد عبارتند از:

محمدرضا عارف

حبیب الله بیطرف

محسن هاشمی‌

محمود حجتی 

محمدعلی افشانی

شهیندخت مولاوردی

محسن مهرعلیزاده

پیروز حناچی

سمیع‌الله حسینی‌مکارم

قاسم نقی‌زاده خامسی