سایت شبکه العهد نوشت، سایت "دفار ریشون" آوریل لیفی اعلام کرد، اسرائیل به عنوان کسی که اطلاعات را در اختیار این سه کشور برای بمباران مناطق مختلف قرار داده در این حمله سه گانه مشارکت کرده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند، آمریکا اسرائیل را قبل از حمله در جریان حملات قرار داده بود،

این در حالی است که ارتش اسرائیل در پی این حملات در مرزهای سوریه و لبنان در حالت آماده باش قرار دارد.