آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، «اریج بن حاییم» مسئول شاخه اطلاعات خارجی سازمان جاسوسی این رژیم موسوم به «موساد» را به عنوان فرستاده ویژه خود در خاورمیانه انتخاب کرد.

بر اساس گزارش شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی بن حاییم قرار است به زودی کار خود را شروع کند و یکی از مسئولیتهای محوله به وی برقراری ارتباط با مسئولان جهان عرب و کشورهای غربی حاضر در منطقه است.