به دنبال تظاهرات دانشجویان دانشگاه سوربن در اعتراض به وضعیت نابسامان دانشگاه‌ها و اصلاحات نظام آموزشی از سوی دولت در مقابل این دانشگاه، پلیس ضد شورش فرانسه در اقدامی نامتعارف با یورش به دانشجویان این دانشگاه را بست.

پس از حضور پلیس ضد شورش در داخل دانشگاه همه دانشجویان از دانشگاه تخلیه شدند. هم اکنون در بیرون دانشگاه دانشجویان تجمع کرده و علیه پلیس و نبود آزادی شعار سر می‌دهند.

برخی منابع از بازداشت تعدادی از دانشجویان حکایت دارد. وزیر کشور فرانسه از پلیس خواسته نهایت احتیاط را در مواجهه با دانشجویان داشته باشند.