تارنمای شبکه سی ان ان امروز نوشت: شش منبع در کاخ سفید و کنگره آمریکا اعلام کردند که نگرانی های فزاینده ای در کاخ سفید و میان مقام های ارشد جمهوریخواهان وجود دارد که اگر در نوامبر کنترل مجلس نمایندگان را از دست بدهند، دمکرات ها بلافاصله به دنبال استیضاح ترامپ باشند.

یکی از این منابع در کاخ سفید گفت: رئیس جمهوری آمریکا در جریان این نگرانی است.

براساس گزارش ها، ترامپ به این امید که از این سناریو جلوگیری کند، انتظار می رود به طور جدی در جهت منافع جمهوری خواهان در انتخابات ماه نوامبر مجلس نمایندگان مبارزه کند.

وی افزود: ترامپ نمی خواهد شاهد این باشد که کسی بگوید برای حفظ جایگاه فعلی جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان سخت مبارزه نمی کند.