تعدادی از هواداران تیم فولاد بعد از تساوی خانگی این تیم مقابل ذوب‌آهن به سیداکبر پورموسوی و علیرضا اژدری‌زاده اعتراض کرده و خواهان جدایی آنها از این تیم شدند.

این دسته از تماشاگران حتی در جلوی در سالن کنفرانس خبری ورزشگاه هم آمده و شعار «حیا کن، رها کن» را برای سرمربی و مدیرعامل فولاد سر دادند.