الجزیره گزارش داد، صالح الصماد در سخنرانی خود در استان ذمار در جنوب صنعا اعلام کرد مرحله شلیک هر روزه موشک های بالستیک به طرف عربستان آغاز خواهد شد.

الصماد افزود: عربستان هر چه هم که سامانه های پدافند هوایی به کار بگیرد، از موشک ها در امان نخواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: موشک های ما با گذشته سه سال از آغاز تهاجم به یمن، پایتخت های آنها را هدف قرار می دهد. به شما اطمینان می دهم، اگر تهاجم آنها ادامه پیدا کند، امسال، سال موشک های بالستیک خواهد بود. با پایداری و استقامت ملت یمن، در موضع قویتری قرار خواهیم گرفت.