یک منبع مطلع به روزنامه سان انگلیس گفت یولیا اسکریپال، دختر افسر اطلاعاتی سابق روسیه که چهارم مارس به همراه پدرش دچار مسمومیت با عوامل شیمیایی شد، در بیمارستانی واقع در یک پایگاه نظامی است تا در آنجا تحت درمان قرار بگیرد. او به مکان این پایگاه اشاره‌ای نکرد.

بیمارستان منطقه سالزبری همان روز تایید کرد که یولیا اسکریپال از این مرکز درمانی مرخص شد و همان روز بی‌بی‌سی گزارش داد یولیا به مکان امنی منتقل شده است. این نشریه هم گزارش داد، سرگئی اسکریپال هنوز در این بیمارستان است و حالش با سرعت رو به بهبود است.

در پی حمله چهارم مارس، انگلیس اعلام کرد آنها در معرض عامل اعصاب ای‌۲۳۴ بودند که به عوامل اعصاب کلاس نوویچوک ساخت شوروی مرتبط است. اندکی پس از این حادثه، لندن اخراج ۲۳ دیپلمات روس را اعلام کرد. از آن زمان بیش از ۲۵ کشور دیپلمات‌های روس را در همبستگی با لندن اخراج کردند. مسکو تمامی اتهامات را رد می‌کند و تاکید دارد مدرکی دال بر گناهکار بودن آن وجود ندارد.