"تونی بلر"، نخست وزیر اسبق انگلیس در مصاحبه با هفته‌نامه اشپیگلبه ترزا می، نخست وزیر فعلی کشورش درباره عواقب خروج از اتحادیه اروپا و به‌خطر افتادن صلح در شمال ایرلند هشدار داد.

وی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد که برگزیت حمله به قلب این توافق صلح است که حدود ۲۰ سال پیش منعقد شده است.

تونی بلر اخیراً همچنین در مصاحبه دیگری از آلمان خواست که برای ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا هر کاری از دستش برمی‌آید انجام دهد. وی از صدراعظم این کشور خواست با انجام اصلاحاتی در اتحادیه اروپا شرایط بازگشت انگلیس به این اتحادیه را فراهم کند.

وی ضمن هشدار در این باره که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اشتباهی تاریخی خواهد بود همچنین تأکید کرد که با خروج انگلیس حتی اروپا و به‌ویژه آلمان چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند.

انگلیس قرار است در ماه مارس سال ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا خارج شود و مذاکره در این باره که روابط تجاری با اروپا پس از برگزیت چگونه باید باشد ادامه دارد. نخست وزیر انگلیس خواهان خروج از بازار داخلی و بازار گمرکی اتحادیه اروپا است.