الجزیره گزارش داد، ناوگان روسیه مستقر در دریای سیاه اعلام کرد که سامانه های دفاع هوایی این کشور به حالت آماده باش در آمده است.