الحیاة گزارش داد، ائتلاف دولت قانون عراق به رهبری نوری مالکی، از کمیته‌ای که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق برای پیگیری برنامه گروه‌های شرکت کننده در انتخابات و اسامی نامزدهایشان تشکیل داده انتقاد کرد و آن را غیرقانونی دانست.

عواطف نعمه، نماینده این ائتلاف گفت: شخصیت‌های بعثی و داعشی وجود دارند چرا هیچ کمیته‌ای علیه آن‌ها تشکیل نمی‌شود؟ ما در کشوری هستیم که دارای نهادهای مختلف است. کمیته عالی انتخابات و طرف‌های ناظر مسؤول تحقیقات درباره برنامه فراکسیون‌ها و ائتلاف‌ها و نامزدها هستند.

وی افزود: رهبر جریان صدر شاید بتواند با فراکسیون خود چنین کاری کند اما گروه‌های دیگر به ارائه برنامه‌هایشان به کمیته صدر پایبند نیستند.

مقتدی صدر چند روز پیش دستور تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری برنامه گروه‌های شرکت کننده در انتخابات را با هدف انتخاب فرد شایسته‌تر صادر کرد.