در جلسه امروز شورای شهر تهران متن استعفانامه دوم شهردار تهران قرائت شد و اعضای شورا بررسی استعفای شهردار تهران را در دستور کار قرار دادند.

 

با این حال براساس گزارش خبرنگار خبرآنلاین در شورا، شورای شهر در نشست غیر رسمی و صبحانه کاری درباره استعفای دوم نجفی به نتیجه ای نرسید.

در جلسه امروز تا کنون موافقان و مخالفان نظرات خود را در رابطه با این استعفا مطرح کردند.

رییس شورای شهر نیز از اعضا درخواست کرد پیشنهادات خود را مطرح کنند.

نظری، الویری، خداکرمی و میرلوحی پیشنهاد کردند که در جلسه امروز بحث استعفا و تعیین سرپرست انجام نشود تا شورا فرصت بیشتری برای هم اندیشی داشته باشد.

علاوه بر این محمد علیخانی، عضو شورای شهر تهران از بررسی جلسه بررسی استعفای شهردار برای بار دوم در صحن علنی شورا خبر داد.

وی در رابطه با گزینه‌هایی که روی میز است، گفت: آقایان مکارم (معاون اقتصادی و مالی شهرداری تهران)، سلیمی (شهردار منطقه ۳)، پیروز حناچی (معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران) جزو گزینه‌های سرپرستی شهرداری هستند.