محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سنگال در داکار پایتخت آن کشور دیدار و گفتگو کردند.

پیش از این دیدار، ظریف در همایش مشترک اقتصادی میان ایران و سنگال شرکت کرد.