ناهید خداکرمی درباره استعفای مجدد نجفی از شهرداری تهران گفت: اگر دوباره شهردار استعفا بدهد موافقت می‌کنیم و با توجه به اینکه ممکن است بیماری شهردار آسیبی به مدیریت شهری وارد کند موافقت خواهیم کرد.

وی افزود: در حال حاضر شهر صاحب دارد و حتی شهردار امروز در مراسم سالگرد اتوبوسرانی نیز حضور داشته است و به فعالیت خود ادامه می‌دهد. و به نظر بنده هیچ کوتاهی در مدیریت شهری صورت نگرفته است.

خداکرمی گفت: نجفی با وجود ناراحتی و دردی که دارد یک روز هم در خانه نمانده است و یک روز هم کار شهر بر زمین نمانده است.

عضو شورای شهر تهران افزود: ما از رسانه‌ها درخواست می‌کنیم در این زمینه کمک کنند و از انتقاد و نقد مستند استقبال می‌کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا معاونین شهردار استعفا داده‌اند گفت: همه معاونین در سمت خود هستند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

به نوشته فارس، این عضو شورا گفت: اگر شهردار مجددا استعفا دهد برای شهرداری سرپرستی معرفی می‌کنیم و همه مطمئن باشند که ظلمی در اداره شهر به وجود نخواهد آمد.

خداکرمی گفت: تاکنون هیچ گزینه‌ای برای شهرداری و یا سرپرست شهرداری تهران معرفی و بررسی نشده است.