در جلسه دیروز دیدار نوروزی تشکل های اقتصادی با هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، حامد واحدی و مهدی جهانگیری دو عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران که به دلیل برخی شبهات مالی دستگیر شده بودند، نیز حضور داشتند.

سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصاویری از این دو فرد را در دیدار نوروزی روز گذشته منتشر کرده است.