رئیس جمهور چین روز یکشنبه در دیدار با «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان اصلاح ساختار حکمرانی جهان شد.

به نوشته خبرگزاری «شینهوا»، «شی جینپینگ» رئیس جمهور چین در دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد گفت، مشکلات زیادی در جهان وجود دارد که با ساختار‌های حکومتی و قابلیت‌های بین‌المللی ارتباط دارد .

 وی در این زمینه اظهار داشت: «نیاز است ما در پی بهبود ساختار حکمرانی جهان و از میان بردن چالش‌ها باشیم. خواه این مسئله نظام حکومتی داخلی یا جهانی باشد، باید از شعور مردم برای تحقق اهداف، اطمینان بخشی و ثبات‌زایی به نفع مردم استفاده کنیم.»

رئیس جمهور چین ادامه داد: «تاکید می‌کنیم که همه کشورهای بزرگ یا کوچک با هم برابرند و ما همچنین از اینکه کشور‌های بزرگ باید مسئولیت‌های مربوط به خود را تحمل کنند، حمایت می‌کنیم.»

وی افزود : «ماهیت چندجانبه گرایی، یافتن مشاوره و همکاری میان همه کشورها است و باید در وهله نخست، همکاری بین کشورهای بزرگ باشد.»

 رئیس جمهور چین در خاتمه اظهار داشت: «مایلیم فرصت‌ها و تجارب توسعه چین را با جهان به اشتراک گذاریم. در عین حال، هرگز شیو‌ه‌ها، نمونه‌‌ها و نظریه‌های خود را به دیگران تحمیل نمی‌کنیم.»