منابع فلسطینی از زخمی شدن دو فلسطینی دیگر در تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی در غزه خبر دادند.

منابع بیمارستانی در غزه اعلام کردند: دو فلسطینی دیگر در تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی زخمی شده اند.

شایان ذکر است که در یورش جمعه گذشته به تظاهرات کنندگان فلسطینی نیز شماری شهید و زخمی شده بودند.