در پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران اعتراض فرمانداری مبنی بر افزایش کرایه ۱۵۰۰ تومانی متروی حومه به تهران مورد بررسی قرار گرفت.

محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره این اعتراض گفت: پیرو مصوبه‌ای که شورای شهر تهران داشته قیمت بلیت متروی حومه به تهران از ۸۰۰ به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافت که فرمانداری با این موضوع مخالفت کرده است.

وی افزود: کمیسیون عمران و حمل و نقل این موضوع را مورد بررسی قرار داد و قرار شد قیمت بلیت تک سفره حومه به تهران به ۱۰۰۰ تومان کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری فارس، نهایتاً با ۱۵ رأی موافق و ۵ رأی مخالف قیمت بلیت متروی حومه به تهران ۱۰۰۰ تومان مصوب شد.