نخستین مزایده امسال جایگاه‌های سوخت دولتی در روز ۲۸ فروردین ماه توسط سازمان خصوصی سازی برگزار می‌شود.

بر اساس‌اعلام سازمان خصوصی سازی، در این مزایده جایگاه سوخت منجرمویی متعلق به استان چهارمحال و بختیاری به قیمت کل پایه ۹ میلیارد و ۴۲۸ میلیون و ۳۷۰ هزار ریال به صورت ۳۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۴ ساله روی میز فروش می رود.

همچنین سپرده شرکت در مزایده این جایگاه سوخت نیز ۲۸۲ میلیون و ۸۵۱ هزار و ۱۰۰ ریال تعیین شده که خریدار باید در مدت ۲۰ روز کاری ۳۰ درصد وجه پیشنهادی خود را به حساب دولت واریز کند تا این معامله قطعی شود.