مسلمانان و مردم آزادی خواه فرانسه با تجمع مقابل ساختمان وزارت امور خارجه این کشور، خواستار توقف کشتار فلسطینیان و شکستن هر چه سریع‌تر محاصره غزه شدند.