نامه جمعی از مسئولین تشکل های انقلابی و فعالین دانشگاهی و حوزوی کشور به رهبری انقلاب که از قضا از حامیان احمدی نژاد هم هستند یا به یک معنا کوشش کرده اند سخنگوی جریان اجتماعی حامی او باشند واجد نکات و اشاراتی است که با اتکا به ضرب المثل" مرگ خوب است البته برای همسایه " نوشته شده است.

آنان نقد را موهبتی الهی می دانند اما در صورتی که متوجه دیگران باشد.طراحان این بیانیه مدعی شده دند که دولت مظهر حاکمیت ملی نیست،مجلس عصاره فضائل ملت نیست و دستگاه قضایی ملجا و پناه گاه مظلومان خوانده نشده است ، دستگاه های امنیتی و نظامی هم که از نظر تدوین کنندگان این بیانیه بر ضد فلسفه وجودی خود اقدام می کنند و کارکرد ها و هویت شان آلوده به منافع آنچه هیات حاکمه جمهوری اسلامی نا امیده اند و بر این اساس روند کلی مدیریت کلان کشور را در راستای کور کردن امید مردم و نبودن و نداشتن اراده برای مقابله با مشکلات کشور تعریف کرده اند.

گرچه صادر شدن این مواضع و شنیدن این سخنان از جریان حامی احمدی نژاد تعجبی ندارد چرا که رهبر این گروه بارها نهاد های رسمی کشور را با طعن و تخریب نواخته است و با بگم بگم بی اخلاقی و بی قانونی را رواج داد ، این اقدام حامیان او هم پرده ای دیگر از سناریو های سیاسی حلقه احمدی نژادی ها برای تصاحب قدرت به نظر می رسد و دغدغه های مطرح شده هر چند مشروع اما به سیاق سخن امام علی (ع )مصداق کلمه الحق یراد به الباطل است،سخن حقی که از آن باطل مراد می شود.

آن روزی که احمدی نژاد مجلس را در راس امور نمی دانست،یا آن روزی که قانون گریزی و قانون ستیزی او از طرف مجلس همسو با او مشروع جلوه داده شد،آن روزی که قاضی تعلیق شده از سوی احمدی نژاد به ریاست بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور منصوب شد و فاجعه افرید،یا آن روزی که احمدی نژاد با حذف نهاد های واسط جامعه و حاکمیت کوشید با دور زدن قانون و دامن زدن به مطالبات جامعه ،مردم را رویاروی نظام قرار دهد چرا این حامیان زبان به سخن نگشودند ؟موارد دیگری وجود دارد که از حوصله این نوشته خارج است اما در مجموع فهم دلایل این گونه اقدامات پیچیده نیست ،حذف از قدرت برای حلقه احمدی نژاد ی ها چنان نا خشنودی به دنبال داشته که برای یک دستمال می خواهند قیصریه ای را به آتش بکشند.اتفاقا خطاب قرار دادن رهبری نظام در این نامه هم محل شک است،گویی ریشه مشکلات و بحران های جامعه را با رندی و جعل و القا نهاد رهبری نظام می دانند.

گروهها و چهره های سیاسی هر دو جناح عمده کشور باید متوجه باشند که فربه شدن و دامنه دار شدن تزریق نا امیدی و یاس از نظام،با ارتقا کارآمدی که هم مشروعیت و هم مقبولیت نظام را افزایش خواهد داد برطرف خواهد شد.

این که چرا مچ گیری به جای دستگیری همدلانه نشست،التزام به قانون جایگزین اختلال در آن شد ،یا دوگانه امید /نا امیدی بدیل محافظه کار /اصلاح طلب شد نیازمند این است که روند تحولات را به صورت یک پروسه بررسی کرد نه در قالب پروژه آن را تعریف کرد.امروز همه مسوول هستیم چه اصولگرا و چه اصلاح طلب ،به جای حمله به این و آن و تخریب و تضعیف قانون که احمدی نژادی ها در آن استاد هستند بهتر است جریان های رسمی و شناسنامه دار کشور حول منافع ملی گرد هم آیند و نگذارند چتر بازی سیاسی و شعبده بازی سیاسی قانون ستیزان روند تخریب را تقویت کند.

راه حل مشکلات اشاره شده که همه از آن اگاه هستیم و از آن ناخرسند و دغدغه مند هستیم بر خلاف باور نگارندگان نامه در بازگشت احمدی نژاد به قدرت نیست . بلکه در التزام به قانون ،اجماع بر منافع ملی و کوشش برای کارامد کردن سیاست ها و عملکرد ها خلاصه می شود،اداره کشور با برنامه و استراتژیهای کارشناسانه ممکن می شود نه با تفکرات هرج و مرج طلبانه ای که مغز متفکر اقتصاد کشور را با نابخردی تمام فلج کرد و تصمیمات استراتژیک کشور را نه در درون نهاد های کارشناسانه که از مسیر محفل های گروهی عبور داد .

*فعال سیاسی اصلاح طلب