در بیانیه پایانی این اجلاس که با شرکت ۸۰۰ نماینده از ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد ، ۱۷ کشور و ۱۰ نهاد بین المللی در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شد، آمده است: ما سیاست های غیرقانونی و اقدامات اسرائیل اشغالگر را علیه مردم فلسطین در رابطه با ساخت و گسترش شهرک سازی غیرقانونی، تخریب خانه ها و اموال فلسطینی، اعمال مجازات جمعی علیه غیرنظامیان مانند حبس و بازداشت هزاران غیرنظامی محکوم می کنیم.

همچنین اقدامات این قدرت اشغالگر در زمینه ایجاد اختلال در جریان عادی زندگی مردم از طریق مراکز مختلف بازرسی امنیتی و همچنین محاصره غیرقانونی نوار غزه را محکوم می کنیم.

در این بیانیه آمده است: ما غم و اندوه عمیق خود را از کشتار و زخمی شدن صدها شهروند فلسطینی که در روزهای اخیر به دست نیروهای اشغالگر اسرائیلی ابراز و آن را محکوم می کنیم.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ما خواهان پایان فوری تمام موارد نقض حقوق بشر و اجرای تعهدات قانونی از سوی اسرائیل - رژیم صهیونیستی - هستیم.