المیادین گزارش داد؛ وزارت دارایی آمریکا از تحریم های جدید علیه روسیه خبر داد و اعلام کرد، این تحریم ها ۳۸ بازرگان و شخصیت های رسمی کشور روسیه را شامل می شود.

در تحریم های جدید نام یازده ژنرال روسی از وزارت خانه های کشور، امور غیرمترقبه، اداره امور زندانها و کمیته تحقیقات مشاهده می شود.

همچنین وزیر کشور روسیه نیز به سبب حوادث اوکراین مشمول این تحریم شده است.

تحریم های آمریکا علیه روسیه، اندری آکیموف مدیر عامل «گازپروم بانک» را نیز مورد هدف قرار داده است.

شرکت روسوبورون اکسپورت روسیه نیز اعلام کرد تحریم های جدید آمریکا علیه مسکو، به منظور بیرون راندن روسیه از بازار جهانی تسلیحات وضع شده است.