شکار غزال کمیاب هندی در سال ۱۹۹۸ موجب شد تا دادگاهی در هند سلمان خان را به پنج سال زندان محکوم کند. در حالی که دیگر بازیگران همراه او شامل سیف‌ علی‌خان، تبو، سونالی باندور و نیلام کوتاری بی‌گناه شناخته شده‌اند یک انجمن حمایت از حیوانات اعلام کرده قصد دارد دادخواستی برای مجرم شناخته شدن آن‌ها نیز ارائه کند.