به نقل پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی، متن این خاطره به شرح زیر است:

در منزل بودم. به خاطر احیاء دیشب، تا ساعت ده صبح خوابیده بودم. بیشتر وقت به مطالعه گذشت. افطار تنها بودم. یاسر از عربستان رسید. شرحى از سفرش داد. شناخته شده بوده و با فهد شاه عربستان ملاقات داشته است. [آقای عبدالله نوری]، وزیر کشور از زیادى آوارگان عراقى به ایران اظهار نگرانى نمود و گفت سیل زابل کمى فروکش کرده است.